Perinnerakentaminen – Byggnadsvård

Ekroos byggnadsvård

Restauroi rakennuksia perinteisin materiaalein ja menetelmin.

Ekroos byggnadsvård on yritys jolla on erikoistuntemusta hirsirakennusten restauroinnista perinteisiä menetelmiä ja materiaaleja käyttäen. Yrityksen on vuonna 2011 perustanut Berndt Ekroos joka on suorittanut restaurointikisällin ammattitutkinnon. Ekroosilla on myös puutarhurin koulutus.

Yritys toimii läntisellä Uudellamaalla.

~

Ekroos byggnadsvård

Restaurerar byggnader med traditionella material och metoder.

Ekroos byggnadsvård är ett företag med specialkunskap i restaurering av stockbyggnader med traditionella material och metoder. Företaget har grundats år 2011 av Berndt Ekroos som avlagt yrkesexamen för restaureringsgesäll med inriktning på träbyggnader. Ekroos är även utbildad trädgårdsmästare.

Företaget utför arbete i västra Nyland.