Rakennukset – Byggnader

Vanhat rakennukset ovat usein rakennettu tarkoin valikoidusta ja hyvästä materiaalista mutta joskus ongelmia voi syntyä esimerkiksi väärin tehdyn remontin tai vesivahingon johdosta.

Ekroos byggnadsvård selvittää miksi vanhaan taloosi on syntynyt ongelma. Ongelmakohta korjataan ja vahinko restauroidaan perinteisin ja hyviksi koetuin materiaalein ja menetelmin. Berndt Ekroos on hirsirakennuksiin erikoistunut restaurointikisälli, hän suorittaa kirvesmiehen työtä myös sisätiloissa.

Suurenna kuvat napsauttamalla niitä.

~

Gamla byggnader är ofta välbyggda med bra material men ibland kan problem uppstå till exempel efter en fel gjord renovering eller ett läckage.

Ekroos byggnadsvård tar alltid reda på varför problem i ditt gamla hus har uppstått. Orsaken till problemet i ditt hus åtgärdas och skadan restaureras med traditionella väl beprövade material och metoder. Berndt Ekroos är utbildad restaureringsgesäll med inriktning på stockbyggnader, han utför även snickeriarbeten inomhus.

Förstora bilderna genom att klicka på dem.

Jukisivun restaurointi - Restaurering av fasad

Jukisivun restaurointi – Restaurering av fasad

Stockbyte_yttervägg_Hirsienvaihto_ulkoseinä

Oviaukon restaurointi – Restaurering av dörröppning

Uusi kellarinovi vanhan mallin mukaan - Ny källardörr enligt gammal modell

Uusi kellarinovi vanhan mallin mukaan – Ny källardörr enligt gammal modell

Vanha huonokuntoinen katto uusitaan – Det gamla taket var i dåligt skick och förnyas

Lahonneiden hirsien vaihto - Byte av rötskadade stockar

Lahonneiden hirsien vaihto – Byte av rötskadade stockar

Lahovaurion restaurointi - Restaurering av rötskada

Lahovaurion restaurointi – Restaurering av rötskada

Lahonneen välikaton restaurointi - Restaurering av mellantak

Lahonneen välikaton restaurointi – Restaurering av mellantak

Uusi lattia rakenteilla – Nytt bjälklag

Rekonstruoitu multapenkki - Rekonstruerad mullbänk

Rekonstruoitu multapenkki. Alkuperäinen multapenkki lähes hävinnyt (vasemmanpuoleinen kuva). – Rekonstruerad mullbänk. Den ursprungliga mullbänken hade nästan försvunnit (bilden till vänster).

Lojoö

Veranta ennen ja jälkeen – Veranda före och efter

IMG_6787

Hirsirakenteinen pikkumökki – Liten stuga av stock.

Portaikko – Trappa

Uutta pinkopahvia 1850-luvun talossa – Nytt spännpapp i 1850-tals hus